TEK5130 – Satellittkommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over de viktigste prinsippene innen bruk av satellitter og satellittkommunikasjon. Dette inkluderer satellittbaner, oppskytning, transmisjonsteori, linkberegninger, støy, digital modulasjon og feilrettende koding. Kurset tar for seg ulike teknikker for radioressursdeling og metoder for beregning av systemkapasitet. Videre gjennomgår vi generell systemarkitektur, og det vil presenteres eksempler fra aktuelle systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført TEK5130 skal du

 • ha god kunnskap om de grunnleggende prinsippene innen satellittkommunikasjon:
  • radiotransmisjon
  • antenner
  • digital modulasjon
  • aksessmetoder
 • forstå rammebetingelsene og ha innsikt i dimensjonering av satellittsystemer
 • ha et godt grunnlag for arbeid med radiosystemer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger grunnleggende kunnskap innen radio- og/eller digitalkommunikasjon, og det vil være en fordel med kunnskaper fra et eller flere av kursene TEK5140 – Antenner og radiobølgeutbredelse, TEK4120 – Mobilkommunikasjon, og TEK4100 – Signalbehandling i radiokommunikasjon.

Overlappende emner

Undervisning

Kurset har 2 timer forelesning og 1 time regneøving per uke gjennom hele semesteret.

Kurset har en obligatorisk oppgave som må godkjennes for å kunne ta avsluttende eksamen. Studentene kan velge en teoretisk eller praktisk rettet obligatorisk oppgave: 

 • I den teoretiske oppgaven skal studentene beregne og dimensjonere et satellittsystem for overføring av data.
 • I den praktiske oppgaven skal studentene motta, dekode og vise fram observasjoner fra en værsatellitt.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret teller 100% ved sensurering. Ved stort antall kandiater kan eksamen avholdes skriftlig i stedet; dette avgjøres i begynnelsen av semesteret.

Kurset har en obligatorisk oppgave som må godkjennes for å kunne ta avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 07:30:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk