Semesterside for TEK5500 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

 

Gjennomføring:

Hver kandidat får et første tema som enten trekkes av kandidaten selv eller er trukket av kandidaten før. Temaet er hentet fra listen over tema presentert på siste forelesning. (Review foilene). Eksamineringen går etter dette videre til andre tema, slik at hver kandidat er innom flere deler av kurset.

Avhengig av endelig eksamensplan settes det av 35 til 40 minutter per kandidat.

Vektlegging:

Det legges vekt på kandidatens kunnskap og forståelse av pensum. Evne til å gjengi detaljfakta vektlegges i mindre grad (med mindre dette tydelig understøtter kandidatens forståelse eller resonnement). Det vurderes i liten grad som negativt om eksaminator må komme med noen supplerende spørsmål. Oversikt og evne til å anvende pensum på tvers av enkelttema vektlegges, særlig for høyere karakterer.    

Generelle vurderingskriterier for muntlig eksamen:...

28. mai 2019 08:27