Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

To innleveringsoppgaver og avsluttende muntlig eksamen.

Tid: 7. desember.

Sted:

  • AN37 AUD-EX
  • HIB XXX

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Første innleveringsoppgave

Andre innleveringsoppgave

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 7. desember kl. 09:15 (4 timer).

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. aug. 2022 22:46