Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. november

Eksamensordning

To innleveringsoppgaver og avsluttende muntlig eksamen.

Tid: 4. desember.

Første innleveringsoppgave

Andre innleveringsoppgave

Avsluttende muntlig eksamen

Tid: 4. desember.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jun. 2022 06:56