Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. desember

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, innleveringsoppgave og avsluttende muntlig eksamen.

Tid: 16. desember.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Innleveringsoppgave

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 05:05