Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende skriftlig eksamen (muntlig hvis få kandidater).

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 10:50