Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

To innleveringsoppgaver og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatorisk essay som skal presenteres i undervisningsgruppe må være godkjent før avsluttende eksamen

Første innleveringsoppgave

Andre innleveringsoppgave

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 05:52