UNIK9820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faget gir en omfattende oversikt over energisystemmodellering; et grunnleggende fagområde for å kunne gjennomføre helhetlige analyser hvor sammenhengen mellom energi, økonomi, ressurser og miljøaspekter inngår. Modellering av interaksjonen mellom energi og økonomi er en av hjørnestenene innen både offentlige energipolitikk-prosesser, så vel som investeringsbeslutninger innen private energiselskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, vil studentene kunne:

  • Utvikle konsistente energi- og klimascenarier
  • Utarbeide energiframskrivninger («energibehov») for ulike sluttbrukersektorer basert på aktivitet, indikatorer og historisk energibruk
  • Benytte kunnskap fra forskjellige fagområder (matematisk modellering, økonomi, fysikk/energiressurser, energiteknologier, etc) for å kunne gjennomføre tekno-økonomiske analyser av bærekraftige energisystemer
  • Utvikle og benytte energisystemmodeller for å analysere forskjellige energi- og klimascenarier

Studentene vil også ha generell kunnskap om:

  • Anerkjente, internasjonale energi- og klimascenarier
  • Global og nasjonal energi- og klimapolitikk

Ph.d.-studenter skal utvikle en energisystemmodell (i f eks TIMES, GAMS eller MATLAB), og benytte den til å analysere forskjellige, aktuelle scenarier. Arbeidet skal deretter presenteres for de øvrige studentene.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt i grunnblokken i bachelorprogrammet innen matematikk, informatikk og teknologi.
I tillegg vil det være en fordel dersom studentene har tatt ett eller flere av følgende fag:

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK4820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer

Undervisning

3 timer undervisning i uka. I tillegg vil faget inneholde 3 innleveringsoppgaver (av mindre omfang) hvorav minimum 2 må være godkjent for å kunne ta eksamen.

For ph.d.-kandidater skal det gjennomføres en semesteroppgave som teller 30 % av totalkarakteren.

Eksamen

Ph.d.-kandidater gjennomfører en semesteroppgave som teller 30 % av totalkarakteren. I tillegg kommer en individuell, muntlig eksamen på slutten av semesteret som teller 70 % av totalkarakteren. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig. 2 innleveringsoppgaver må være godkjent for å kunne ta eksamen. 

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)