Semesterside for UNIK4000 - Høst 2005

Eksamensdato er torsdag 15.desember.

Sted: Auditoriet, UniK

Eksamen starter kl.09.00 for første gruppe.

Det er avsatt én time per gruppe. En oversikt over gruppene og tidspunkt for hver enkelt gruppe er sendt til hver enkelt per e-post. Dersom du ikke har fått beskjed, ta kontakt med studiekonsulenten på tlf 64 84 47 06 eller per e-post postAT unik.no.

Vær vennlig å møte opp i god tid før eksamenstidspunktet slik at forsinkelser kan unngås.

Det settes opp gratis buss i forbindelse med eksamen. Bussen går fra Blindern, rett utenfor Institutt for informatikk. Avgang kl.08.15. Det er ingen retur.

13. des. 2005 11:36

Velkommen til studiestart!

Mandag 10. oktober starter undervisningen i UNIK4000 på UniK.

Se detaljert undervisningsplan for tid og sted.

Kompendiene som er på pensumlista blir lagt ut for salg i UniKs ekspedisjon fra mandag av. De koster henholdsvis kr 170,- for Del 1 og kr 140,- for Del 2.

Vel møtt.

7. okt. 2005 12:53

Undervisningen i UNIK4000 starter mandag 10. oktober.

9. aug. 2005 12:42