Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. august

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

24. mai  (3 timer).

Rom 402  Universitetsstudiene på Kjeller

Auditorium  Universitetsstudiene på Kjeller

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.