EKSAMEN i UNIK4250, Sikkerhet i …

EKSAMEN i UNIK4250, Sikkerhet i distribuerte systemer er kl.09.15-12.15. Sted: auditoriet på UniK, Kjeller. Det settes opp buss fra Blindern, Ifi, kl.08.30. Retur må dere ordne med selv.

Publisert 19. mai 2005 15:17 - Sist endret 19. mai 2005 15:18