Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for informatikk (Ifi)

Besøksadresse: 
Ole Johan Dahls hus, 4. etasje, Gaustadalléen 23 D

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 12:00-15:00

Postadresse: 
Postboks 1080, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 24 10
Faks: 22 85 24 01
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/ifi/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Lasse Øverlier, foreleser  Etter avtale  E-post: lasse@zone.no, lov@ffi.no
Åse Camilla Skaarer, studiekonsulent  Etter avtale  Tlf: 64 84 47 06 E-post: ase@unik.no
Publisert 25. okt. 2004 21:44 - Sist endret 11. apr. 2011 12:56