Undervisning - tid og sted

Forelesninger

Emnet gis som et intensivemne etter behov eller som ledet selvstudium hvor forelesningene fra siste intensivemne er tilgjengelig på video sammen med kopi av det som ble skrevet på tavla.

Ketil Lund, Oddvar Hallingstad, Kristin Scheen, Tone Malmstedt Eriksen

Øvinger

Robust multivariabel regulering

Oddvar Hallingstad

Publisert 6. juni 2005 15:44 - Sist endret 21. okt. 2005 15:57