Undervisning - tid og sted

Forelesninger

Emnet gis som ledet selvstudium hvor forelesningene er tilgjengelig på video sammen med kopi av det som ble skrevet på tavla.

Oddvar Hallingstad

Øvinger

Robust multivariabel regulering

Oddvar Hallingstad

Publisert 23. apr. 2008 09:54 - Sist endret 27. aug. 2008 09:04