Undervisning - tid og sted

Forelesninger

Emnet gis som ledet selvstudium hvor forelesningene er tilgjengelig på video sammen med kopi av det som ble skrevet på tavla.

Oddvar Hallingstad

Publisert 3. apr. 2009 11:33 - Sist endret 18. mai 2009 16:00