Dette emnet er erstattet av TEK5020 – Mønstergjenkjenning.

Semesterside for UNIK4590 - Høst 2004