Pensum/læringskrav

Det benyttes materiale lagt ut på Internett og artikler fra vitenskapelige tidskrifter. Nærmere informasjon om pensumlitteraturen angis på kursets hjemmeside.

Publisert 25. okt. 2005 12:26 - Sist endret 29. nov. 2005 14:04