Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende muntlig eksamen.

Avsluttende muntlig eksamen

Tid: 6. juni.

Muntlig eksamen for kandidater som er oppmeldt til første eksamensdag

Tid: 6. juni.

Muntlig eksamen for kandidater som er oppmeldt til andre eksamensdag

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 05:05