Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske øvelser

Avsluttende muntlig eksamen

Muntlig eksamen for kandidater som er oppmeldt til første eksamensdag

Muntlig eksamen for kandidater som er oppmeldt til andre eksamensdag

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 17:53