Dette emnet er erstattet av TEK9130 – Satellittkommunikasjon.

Semesterside for UNIK9100 - Høst 2017

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med UNIK4100 – Satellittkommunikasjon (videreført). Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Ingen beskjeder