Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Godkjente obligatoriske øvelser, essay med presentasjon, og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske øvelser og essay med presentasjon som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 15:13