Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, innleveringsoppgave og avsluttende skriftlig eksamen.

Tid: 6. juni kl. 09:15.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 03:12