Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske øvelser

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 13:06