Emner innen kjemi

Viser 1–46 av 46 emner
Emne Studiepoeng
IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere (10 studiepoeng) 10
KJM-FRM5055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-FRM9055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA4030 – Vitenskapelige presentasjonsteknikker (5 studiepoeng) 5
KJM-MENA5110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM0100V – Grunnleggende kjemi i naturfag (10 studiepoeng) 10
KJM1002 – Innføring i kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1101 – Generell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk (10 studiepoeng) 10
KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere (10 studiepoeng) 10
KJM2400 – Analytisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3000 – Anvendt spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3200 – Organisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3900 – Radioaktivitet og radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5050 – Kjemididaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
KJM5100 – Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM5270 – Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5280 – Eksperimentell NMR spektroskopi (5 studiepoeng) 5
KJM5310 – Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM5330 – Soft matter nanobiotechnology (10 studiepoeng) 10
KJM5600 – Kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5630 – Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM5700 – Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM5903 – Strålevern (5 studiepoeng) 5
KJM5961 – Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM5962 – Applied radiochemistry and molecular imaging (5 studiepoeng) 5
KJM9100 – Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM9210 – Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9310 – BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM9330 – Soft matter nanobiotechnology (10 studiepoeng) 10
KJM9600 – Kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9630 – Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM9700 – Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM9961 – Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM9962 – Applied radiochemistry and molecular imaging (5 studiepoeng) 5
MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA3001 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA3200 – Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MENA5020 – Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9020 – Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9510 – Advanced Characterization methods (5 studiepoeng) 5