Emner innen kjemi

Viser 1–48 av 48 emner
Emne Studiepoeng
FRM-KJM5050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA3120 – Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA3300 – Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA5130 – Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA5555 – Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9130 – Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9555 – Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM0200V – Organisk kjemi i naturfag (10 studiepoeng) 10
KJM1111 – Organisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1121 – Uorganisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer (10 studiepoeng) 10
KJM2500 – Syntese og karakterisering (10 studiepoeng) 10
KJM3010 – Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
KJM3020 – Prosjektoppgave II (20 studiepoeng) 20
KJM3030 – Prosjektoppgave III (30 studiepoeng) 30
KJM3050 – Kjemididaktikk (10 studiepoeng) 10
KJM3110 – Elektrokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM4050 – Kjemididaktikk (10 studiepoeng) 10
KJM5120 – Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM5240 – Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM5250 – Organic NMR Spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM5320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker (5 studiepoeng) 5
KJM5500 – Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5610 – Molekylegenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM5922 – Radiokjemiske måleteknikker (5 studiepoeng) 5
KJM5930 – Kjemi. Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
KJM5951 – Radiopharmaceutical Chemistry (5 studiepoeng) 5
KJM5960 – Kjemi. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
KJM9120 – Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM9240 – Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM9250 – Organic NMR Spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM9320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker (5 studiepoeng) 5
KJM9500 – Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9610 – Molekylegenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM9922 – Radiokjemiske måleteknikker (5 studiepoeng) 5
KJM9951 – Radiopharmaceutical Chemistry (5 studiepoeng) 5
MENA2000 – Faste materialers fundamentale oppbygning (10 studiepoeng) 10
MENA3100 – Materialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MENA3300 – Nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA5010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA5960 – Materialer, energi og nanoteknologi. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
MENA9010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA9520 – Ab Initio Modelling of Solar Cell Materials (5 studiepoeng) 5
MNKOM3000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNSES9100 – Science, Ethics and Society (5 studiepoeng) 5
NAT2000 – Naturfag i praksis (10 studiepoeng) 10