Kort om emnet

Et godt læringsmiljø krever mer enn gode forelesninger og lærebøker. I dette emnet skal vi reflektere over hva som karakteriserer et godt miljø for læring, og hvordan vi alle kan bidra til å skape et slikt miljø.

Hva lærer du?

  • Hva er typiske stressfaktorer som kan hemme læring og hvordan kan du unngå dem?
  • Tips om gode studievaner
  • Hva gjør du når du får kjennskap til alvorlige, kritikkverdige forhold?

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for:

Overlappende emner

Helt gjennomført MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) gir fritak for HMS0502.

Har du tidligere kun tatt deler av MNHMS0015 må du ta det du mangler blant e-læringsemnene (HMS0501 og HMS0502) og/eller HMS0507, som til sammen utgjør innholdet i MNHMS0015. Se detaljert beskrivelse av overgangsordninger mellom gamle g nye HMS-emner.

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/2/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0502 i StudentWeb

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0502 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du kan først gjennomføre testen dagen etter du er meldt til eksamen. 

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter som ikke har bestått HMS0502 Utviklende læringsmiljø vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0502 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk