Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatorisk laboratoriekurs og øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 5. juni kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2021 00:28