Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende eksamen Eksamensform blir bestemt mdit i semesteret..

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 2. juni kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Store fysiske lesesal Fysikkbygningen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 13:15