KJM-MENA4030 – Vitenskapelige presentasjonsteknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM-MENA4030 introduserer masterstudenter i kjemi for kunsten å presentere vitenskapelig materiale for et kritisk publikum. Emnet fokuserer både på presentasjonsteknikk og bruk av digitale presentasjonsverktøy. Emnet tar også for seg hvordan man lager en vitenskapelig poster og hvordan man skriver gode søknader.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • er du bevisst betydningen av presentasjonstilen din på publikum med tanke på læring, motivasjon og inntrykk av vitenskapelig kvalitet.
  • har du grunnleggende ferdigheter i å presentere vitenskapelig materiale for ulike typer publikum, slik som studenter og erfarne forskere
  • kan du gjenkjenne og unngå typiske feil i muntlige presentasjoner
  • kan du bruke digitale presentasjonsverktøy (som f.eks. PowerPoint) og anvende og tilpasse egnede verktøy i en forelesning med gjennomtenkt læringsstruktur, oppbygging og informasjonsinnhold
  • har du grunnleggende ferdigheter i posterdesign
  • kan du skrive gode søknader på stillinger og utlyste forskningsmidler

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Manuell etteranmedling: Studenter som ikke søkte plass i hovedopptaket må henvende seg til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt for å bli etteranmeldt til emnet.

Du må være tatt opp som student på et masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for å kunne melde deg opp i KJM-MENA4030.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må være tatt opp som student på et masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for å kunne melde deg opp i KJM-MENA4030.

Undervisning

Emnet omfatter 17 timer forelesning og 11 timer studentpresentasjoner, og avsluttes med et halvdagsseminar. Oppmøte på første forelesning er obligatorisk. Hvis du er forhindret fra å møte opp må du gi beskjed til ekspedisjonen ved Kjemisk institutt ved å sende en e-post til ekspedisjonen@kjemi.uio.no eller ringe 22 85 54 46. Hvis du ikke møter opp eller melder fra, mister du plassen på emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

I løpet av semesteret skal du gjennomføre 11 mindre presentasjoner (muntlige, i posterformat eller som søknader) og en siste, større presentasjon (muntlig eller poster). For å bestå emnet må minst 10 presentasjoner, inkludert den siste, være godkjent.

Tidligere godkjente presentasjoner er gyldige i 4 semestre.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

emneevaluering høsten 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervisning i emnet er avlyst høsten 2019

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk