Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Presentasjon av valgfritt tema og avsluttende muntlig eksamen.

Presentasjon av valgfritt tema som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensperiode: 3. desember–6. desember.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 18:39