Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. desember

Eksamensordning

Laboratoriekurs og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 19. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Frivillig prøveeksamen

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 00:58