Semesterside for KJM1002 - Høst 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Følgende kapitler i læreboka, General Chemistry – The Essential Concepts - Seventh edition, ISBN 978-1-259-06042-7 er pensum i KJM1002:

Kapittel 2 – 19

Unntatt: Delkap. 5.6, 9.3, 10.3, 10.6, 12.4, 14.4, 17.7, 17.8, 19.4, 19.5 & 19.7

Kapittel 3.4, Massespektrometri, og 5, Gassloven, gjennomgås kun på kollokviene

16. aug. 2019 12:47