Semesterside for KJM1101 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Nedlasting av pdf-fil i ditt studentarkiv i Inspera fungerer ikke ordentlig, eventuelle symboler fra symbolpalett/latex-kode blir ikke vist i pdf.

NB. Alt ser helt normalt ut ellers i studentarkivet og hos sensor og faglærer. Det er BARE i PDF-nedlastningen spesifikt hos student dette er et problem. Feilen vil ikke påvirke sensuren på noen måte.

8. des. 2017 12:32

Gruppeundervisningen tirsdag - torsdag går for siste gang i uke 48, ikke uke 47 slik det står på emnesiden.

14. nov. 2017 11:48

Det er to felles aktive læringsgrupper (gruppe 1 og 2) tilpasset programstudentene. Aktive læringsgruppene er åpne og trenger ikke påmelding. Du trenger bare å gå på en aktivlæringsgruppe i uken (2+2 timer). Det gjennomgås samme tema/stoff på gruppene.

8. sep. 2017 11:33