Beskjeder

Publisert 8. des. 2017 12:32

Nedlasting av pdf-fil i ditt studentarkiv i Inspera fungerer ikke ordentlig, eventuelle symboler fra symbolpalett/latex-kode blir ikke vist i pdf.

NB. Alt ser helt normalt ut ellers i studentarkivet og hos sensor og faglærer. Det er BARE i PDF-nedlastningen spesifikt hos student dette er et problem. Feilen vil ikke påvirke sensuren på noen måte.

Publisert 14. nov. 2017 11:48

Gruppeundervisningen tirsdag - torsdag går for siste gang i uke 48, ikke uke 47 slik det står på emnesiden.

Publisert 8. sep. 2017 11:33

Det er to felles aktive læringsgrupper (gruppe 1 og 2) tilpasset programstudentene. Aktive læringsgruppene er åpne og trenger ikke påmelding. Du trenger bare å gå på en aktivlæringsgruppe i uken (2+2 timer). Det gjennomgås samme tema/stoff på gruppene.

Publisert 24. aug. 2017 14:26

Husk at det tilbys ekstratilbud i matematikk!

Hvis du ikke har full fordypning i matematikk fra videregående skole (R2) kan du ha nytte av å følge MAT0001 - støtteemne i matematikk

Dette er et frivillig nettbasert ekstratilbud til nye realfagsstudenter ved Universitetet i Oslo.

Emnet undervises før studiestart og underveis i høstsemesteret og er hovedsakelig rettet mot studenter som ikke har R2-matematikk fra videregående skole.

Emnet gir tilpasset gjennomgang av relevante deler av skolematematikken gjennom videoer, oppgaver og en orakeltjeneste.

Du finner mer informasjon på emnesiden: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT0001/

For påmelding (frist 1. september) : https://nettskjema.no/a/85362.html

Publisert 31. juli 2017 12:10

Husk OBLIGATORISK OPPMØTE på første forelesning mandag 21. august i Auditorium 1, Kjemisk institutt kl. 08.15 ELLER kl. 10.15 (samme forelesning avholdes to ganger pga. annen undervisning samme dag, du møter opp på det tidspunktet som passer best). Dersom du av ulike grunner ikke kan møte MÅ du gi beskjed til ekspedisjonen@kjemi.uio.no. Gjør du ikke dette, vil du trolig miste plassen på emnet.