Aktive læringsgrupper

Det er to felles aktive læringsgrupper (gruppe 1 og 2) tilpasset programstudentene. Aktive læringsgruppene er åpne og trenger ikke påmelding. Du trenger bare å gå på en aktivlæringsgruppe i uken (2+2 timer). Det gjennomgås samme tema/stoff på gruppene.

Publisert 8. sep. 2017 11:33 - Sist endret 8. sep. 2017 11:33