Nedlasting av egen eksamensbesvarelse

Nedlasting av pdf-fil i ditt studentarkiv i Inspera fungerer ikke ordentlig, eventuelle symboler fra symbolpalett/latex-kode blir ikke vist i pdf.

NB. Alt ser helt normalt ut ellers i studentarkivet og hos sensor og faglærer. Det er BARE i PDF-nedlastningen spesifikt hos student dette er et problem. Feilen vil ikke påvirke sensuren på noen måte.

Publisert 8. des. 2017 12:32 - Sist endret 8. des. 2017 12:32