Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. november

Eksamensordning

Obligatorisk laboratoriekurs og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatorisk laboratoriekurs som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 8. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 10:27