Pensum/læringskrav

Lærebok: 

Zumdahl & Decoste

Chemical Principles, 8th Edition   (tidligere utgaver kan benyttes)

CENGAGE Learning 2017, ISBN 978-1-305-58198-2

NB: Alle studentene får gratis tilgang til læreboken som e-bok. De som ikke føler behov for å ha en trykt utgave (som er helt identisk) trenger derfor ikke kjøpe en slik.

Ukeplan og pensumliste:

Uke

Tema

Zumdahl & Decoste kapittel

Nytt stoff

Repetisjon fra vgs.

         
 

Introduksjon

     

34

Støkiometri og kjemiske reaksjoner

3.1-3.10, 4.1-4.3

 

41

         
 

Tema 1: Atomteori og kjemiske bindinger 

     

35

Atomer, molekyler og ioner, Bohrs atommodell, Lewisstrukturer

2, 12.1-12.4, 13.1-13.10

 

72

36

Innledende kvantemekanikk, kjemisk binding

12.5, 12.7-12.11, 12.13, 12.15, 13.11-13.12

40

 

37

Molekylstruktur og orbitaler

13.13, 14.1-14.5

39

 
     

79

 
 

Tema 2: Stoffer og kinetikk

     

38

Gasser

5.1-5.7, 5.10-5.11

29

 

39

Kinetikk

15

35

 

40

Væsker og faste stoffer

16.1-16.5, 16.6-16.10

25

21

     

64

 
         
 

Tema 3: Termodynamikk og elektrokjemi

     

42

Energi, entalpi og termokjemi

9.1-9.2, 10.1, 11.1-11.2, 9.3-9.6

23

24

43

Spontanitet, entropi og fri energi

10.2-10.9, 10.11

32

 

44

Redoksreaksjoner, elektrokjemi

4.10-4.12, 11.3-11.7

22

13

     

77

 
         
 

Tema 4: Likevekt, syrer, baser og buffere

     

45

Likevekt 1, pH, bergninger i svake og sterke syrer og baser

4.5-4.9, 6.1-6.2, 6.8, 7.1-7.6

 

49

46

Likevekt 2, Flerprotiske syrer, salter

6.3-6.7, 6.9, 7.7-7.11

34

 

47

Buffere, titreringer, løselighetslikevekter

8.1-8.8, 8.10

50

 
     

84

 
         

SUM

 

304

220

Publisert 31. juli 2017 09:29 - Sist endret 31. juli 2017 11:54