Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. november

Eksamensordning

Obligatorisk laboratoriekurs og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatorisk laboratoriekurs som må være godkjent før avsluttende eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret for kandidater som følger alternativ eksamensordning

Tid: 9. oktober kl. 09:00 (1 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3B

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Prøveeksamen for kandidater som følger alternativ eksamensordning

Tid: 27. november kl. 09:00 (1 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 14. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 20:37