Semesterside for KJM1121 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Inspera var nede fra ca 14:25 til 14:45 torsdag 04.06.20. På grunn av dette har fakultetet bestemt at det skal legges til 30 minutter ekstratid på eksamener som startet klokken 14.30 torsdag 04.06. Ekstratiden vil legges til av fakultetsadministrasjonen. Det vil si at ny innleveringsfrist for eksamen i dette emnet er torsdag 11.06 klokken 15.00

5. juni 2020 15:27

Første forelesning i KJM1121 er mandag 13.1.2020. Obligatorisk fremmøte. Dersom du er forhindret fra å delta, må beskjed gis til studieadministrasjonen på Kjemisk institutt.

Første time: informasjon om kurset/administrative rutiner

Andre time: 1. ordinære forelesning

Vel møtt! Helmer og Anja

10. jan. 2020 12:57