Semesterside for KJM1140 - Høst 2019

Informasjonen på emnesiden er korrigert.

13. aug. 2019 10:08

Undervisningen foregår i uker 34 til 48, dvs at det er forelesninger og kollokvier også i ukene 34 og 48.

17. juli 2019 20:51

Kurset begynner med obligatorisk forelesning i auditorium 2 (Kjemisk Institutt) den 19. august kl. 14.15. Velkommen!

15. juli 2019 14:24