Beskjeder

Publisert 28. mai 2020 12:30

Hei,

Hvis du ønsker å bruke en av oppgavene fra det gamle nestlastbare eksamensettet istedet for fra det nye så har du rett til det.

Da må du bare informere om dette i begynnelsen av besvarelsen på denne oppgaven. Dette regnes ikke med i ordtellingen.


Din besvarelse på den oppgaven vil da bli vurdert i forhold til opgaveteksten i det gamle eksamensettet.

Håper dette bøter på noe av frustrasjone..

 

Hilsen,
Rolf

Publisert 27. mai 2020 13:27

Hei,

Det viser seg dessverre at i Inspera er den nedlastbare pdf filen en gammel versjon av eksamenssettet.  Den riktige versjonen er den du kan lese i Inspera. Det er derfor noen feil og mangler (se nedenfor) i den nedlastede pdf utgaven. Jeg vil sende dere en e-post med den riktig versjon som er den samme som du kan leses i Inspera.

 

Det som er endret er følgende:

 

På Forsiden

Innleveringsfristen for besvarelsen er 03 Juni kl. 14:29

Følgende tekst mangler:

Oppgitt begrensning på antall ord er utenom referanselisten.

"Trøsterunder"

Dere som vil ha hjelp samles i Zoom rom kl. 12:00 den:

27.05: https://uio.zoom.us/j/66425946531

28.05: https://uio.zoom.us/j/63655181353

Jeg sender dere så ut i hvert deres breakout rom og hjelper hver og en av dere der.

 

Oppgave 1...

Publisert 18. mai 2020 11:32

Hei,

På Onsdag 20. Mai kl. 11:15 vil jeg gi noen råd til eksamen i KJM1700 som Digital Zoom forelesning.
Dere finner linken til den her:

Join Zoom Meeting
https://uio.zoom.us/j/69972879058

Meeting ID: 699 7287 9058

Dere kan enten kopiere https adressen inn i en nettleser eller bruke møte ID'en i Zoom appen.
I bunnen av denne e-posten er det også gitt andre muligheter til å koble seg opp.

Ser fram til å treffes :-)

RolfDocumentation on how to use Zoom can be found here:
https://www.uio.no/english/services/it/phone-chat-videoconf/zoom/

One tap mobile
+4723960588,,69972879058# Norway
+4773494877,,69972879058# Norway

Dial by your location
+47 2396 0588 Norway
+47...

Publisert 17. apr. 2020 09:04

Prosjektoppgaven vil bli vurdert som tidligere og gitt en score mellom 0 og 100. Prosjektoppgaven teller 25 % av avsluttende karakter og vil bli tatt med i beregningen av total score basert på resultatet fra hjemmeeksamen.

For "bestått/ikke bestått" i korona-tider, vil grense for å ikke bestå sannsynligvis være som tidligere 1700 eksamener, hvor bokstavkarakter-skalaen har blitt brukt.

Tone vil gi kvalitativ tilbakemelding på oppgaven i etterkant om ønskelig (som vanlig egentlig) i muntlig eller skriftlig form.

Hilsen,

Rolf

Publisert 16. apr. 2020 21:33

Vi har åpnet en innleveringsmappe i Canvas for prosjektoppgavene. Den er åpen til 24/4 (23:59). Husk at det er en gruppeoppgave: det holder at en i gruppa leverer, men pass på å knytte navnene til alle i gruppa på når den leveres inn. Skulle noen vanskelighet oppstå i innleveringen digitalt, praktisk eller på annen måte, så send den til Tone (t.c.gadmar@ub.uio.no) i en epost. Så ordner vi det.

Publisert 15. apr. 2020 10:09

Hei Alle sammen,
Pga. Korona epidemien er jeg nødt til å avlyse våre planlagte besøk til Bærum vann og VEAS, samt Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg, hhv. den 06.05 og 13.05.
Jeg beklager selvsagt dette – men slik må det dessverre bli.
Rolf

Publisert 4. apr. 2020 07:45

Hei alle sammen,

Eksamen i KJM1700 vil som kjent være som skriftlig hjemmeeksamen på Inspera med karakteren Bestått/Ikke bestått. Starttidspunktet vil bli 26. mai. Innleveringsfristen blir 7 dager (1 uke) etter starttidspunkt og besvarelsen leveres i Inspera. Arbeidsomfanget vil normalt tilsvare inntil 2 dagsverk, med alle hjelpemidler tillatt.
Eksamensspørsmålene vil omhandle læringsmålene til de enkelte modulene. Vi vil prøve å gi oppgaver som lar deg vise at du kan bruke det du har lært. Målsettingen er å teste din evne til å klare å sette kunnskapen i sammenheng og anvende den.
Den 20.05 kl. 11:15 vil jeg holde en live Zoom forelesning med råd og tips til eksamen, slik at dere kan enkelt stille spørsmål og komme med kommentarer.
Rolf 

Publisert 30. mars 2020 12:03

Kjære alle sammen,

Jeg håper at det går bra med dere, at dere holder dere korona friske og klarer å strukturere hjemmestudiene slik at dere har meningsfylte dager.

Da er det bestemt at det skal være digital hjemmeeksamen med bestått/ikke bestått.

Det betyr at vi vil måtte ha en veldig annerledes type eksamensspørsmål enn det som er brukt tidligere. Jeg har ikke helt klart for meg hvordan dette blir, men skal forsøke å gi så mye opplysninger som mulig.

Det blir ikke spørsmål der det er et klart konkret svar. Flervalgsspørsmål er derfor utelukket. I stedet blir det kun langsvarsoppgaver med begrenset mengde tekst. Spørsmålene blir av typen belys, vurder, reflekter og diskuter. Samfunnsviterne er mye bedre på dette, men vi for prøve så godt vi kan. Egentlig er denne typen spørsmål godt egnet til dette kurset, som nettopp har til hensikt å gi...

Publisert 12. mars 2020 21:16

Hei alle sammen,

På grunn av Korona utbruddet er nå UiO stengt.

Istedet for ordinær forelesning vil vi inntil videre kun legge ut podcast av forelesningene.
Jeg vil oppfordre dere alle til erstatte den meget gode dialogen vi har hatt på forelesningene med å ha en meget lav terskel til å bruke mulighetene i Canvas til å stille spørsmål og ta en chat.

All undervisning neste uke (fra 13. til 20. mars) er avlyst.
Den oppsatte forelesningen neste uke om luftforurensinger utsettes derfor 1 uke.
Alle senere forelesningene forskyves derved 1 uke.

Jeg håper vi kan holde våre turer til Bærum Vann & VEAS og Klemetsrud som planlagt i Mai
- det vil tiden vise..

Hilsen,
Rolf