Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. mai

Eksamensordning

Prosjektoppgave og avsluttende hjemmeeksamen.

Prosjektoppgave

Avsluttende hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 26. mai kl. 14:30

Innleveringsfrist: 3. juni kl. 14:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 19:32