Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. mai

Eksamensordning

Prosjektoppgave og avsluttende hjemmeeksamen.

Prosjektoppgave

Avsluttende hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 1. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 1. juni kl. 13:30

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 17:16