Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. mai

Eksamensordning

Prosjektoppgave og avsluttende hjemmeeksamen.

Prosjektoppgave

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 3. juni kl. 15:00

Innleveringsfrist: 3. juni kl. 19:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jun. 2022 15:34