Semesterside for KJM2400 - Høst 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Hei,

Forelesning/kollokvium i KJM2400 er flyttet fra seminarrommene Berzelius (onsdager) og Avogardro (fredager) til auditorium 3.

Hilsen Studieadministrasjon ved KI

23. aug. 2019 15:25

Pensum/læringskrav
Labheftet ca 50 sider

+ Egenproduserte forelesningsnotater

+ Følgende fra boken "Quantitative Chemical Analysis" av Harris (9. utg.) ca 200 sider:

Den første siden i hvert kapittel (med tynn, blå ramme) er ikke pensum.

Kap. 0. The Analytical Process - 7 s (egenstudium).

Kap. 1. Measurements - hele: 11 s (delvis egenstudium).

Kap. 2. Tools of the Trade - hele: 19 s (introduksjon til Excel er egenstudium).

Kap. 3. Experimental Error - hele: 14 s

Kap. 4. Statistics and Spreadsheets - ca. 19 s (Excel beregninger er egenstudium).

Kap. 5. Quality Assurance and Calibration Methods-ca 6 s. Box 5-2: Control charts. 5-3: Standard addition. 5-4: Internal standards.

Kap. 11. Acid-Base titrations (ca. 2 s). 11-8: Kjeldahl nitrogen analysis.

Kap. 15. Electrodes and Potensiometry ca. 25 s. Hele.

Kap. 17. Electroanalytical techniques (ca. 2 s). 17-6: Karl Fischer Titration of...

15. aug. 2019 22:19