Beskjeder

Publisert 12. jan. 2017 22:28

Hei, nå er Frontersiden til KJM2400 for V17 aktiv. Her vil beskjeder blir gitt utover kurset.

Publisert 28. des. 2016 12:00

Hei, før emnesidene er lagt ut i sin helhet, legger jeg her til pensum:

Labheftet ca 50 sider

+ Egenproduserte forelesningsnotater

+ Følgende fra boken "Quantitative Chemical Analysis" av Harris (9. utg.) ca 200 sider:

Den første siden i hvert kapittel (med tynn,...

Publisert 12. des. 2016 12:30

Hei, Velkommen til KJM 2400, V 17! Dere kommer til å lære masse nytt, og emnet er fett!

Her er noen datoer/uker som dere må notere dere:

Første undervisningsdag er 17. januar. DENNE ER OBLIGATORISK, OPPMØTE UTEN LEGEATTEST O.L. = MISTER PLASS PÅ EMNET!

Det vil være åpen lab i ukene 8, 9, 13, 14, 17 og 18.

En del praktisk informasjon om lab´en blir gitt 16. februar. DENNE ER OBLIGATORISK, OPPMØTE UTEN LEGEATTEST O.L. = MISTER PLASSEN PÅ LAB´EN!

Mere info om pensumgjennomgang pr. uke + labhefter etc. blir lagt ut asap.

Steven:)