Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. mai

Eksamensordning

Obligatorisk laboratoriearbeid og avsluttende skriftlig eksamen.

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 13. juni kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Eilert Sundts hus, A-blokka Lesesal B

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. okt. 2022 15:02