Semesterside for KJM2400 - Vår 2018

Hei, Siden eksamen i KJM2400 først er 15. juni, erstatter vi kollokviedagene som skulle være 11/5 og 18/5 med kollokvier i uke 22 (29/5 og 1/6).
 

23. apr. 2018 10:50

Hei, før emnesidene er lagt ut i sin helhet, legger jeg her til pensum:

Labheftet ca 50 sider...

2. jan. 2018 15:13

Hei, Velkommen til kurs! Noen første punkter:

1. Første time vil være 16. januar. Denne timen er OBLIGATORISK.

2. VIKTIG INFO: lab vil gå i ukene 8, 9, 14, 15, 17 og 18.

Lab´en vil være åpen tirsdager, onsdager og torsdager. Unntaket er uke 18, som er åpen onsdag, torsdag og fredag. Labhefte (inneholder info om oppgaver etc.) vil bli lagt ut innen kort tid.

3. NØKKELEN TIL SUKSESS: Møt opp til forelesningene! Her kommer vi til å gjøre mye kollokviering/diskutering, og få enveis-forelesninger. Det er i slike forum at du kommer til å lære mest!

Vi gleder oss til å se dere! Hilsen fagansvarlig, Steven Ray Wilson

2. jan. 2018 13:37