Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. desember

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 20. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 4D

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. feb. 2021 23:57